Slovenská Technická Univerzita v Bratislave

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave

Partnerská organizácia, Slovensko

Slovenská technická univerzita v Bratislave, do 1. apríla 1991 Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, je najvýznamnejšia vysoká technická škola na Slovensku. Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou. Nadväzuje na 250-ročný odkaz Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, kde boli položené základy vzdelávania prepojeného s praxou. STU ponúka technické vzdelávanie a zapája študentov do výskumu v oblasti prírodných vied, počítačových vied, stavebníctva, architektúry, chémie, potravinárstva či materiálových technológií.

Na medzinárodnej úrovni má STU uzatvorenú stovky dohôd o spolupráci so zahraničnými univerzitami, fakultami a výskumnými pracoviskami. Ročne posiela do zahraničia na študijné a výmenné pobyty takmer 500 študentov.

Výskumné tímy na škole sa zapájajú do riešenia medzinárodných projektov, ročne riešia asi 500 výskumných projektov financovaných z grantov a stovky projektov zmluvného výskumu pre priemyselnú prax. Napríklad v roku 2014 tímy vedcov a inžinierov na STU riešili 274 projektov a takmer 500 výskumných projektov financovaných z grantov, z čoho bolo 20 projektov 7. rámcového programu Európskej únie, vrátane iniciatívy ENIAC.

STU je najlepšia technická univerzita na Slovensku. Podľa slovenského rebríčka ARRA je dlhodobo najlepšou univerzitou pre chemické technológie, počítačové a technické vedy. V rankingu Webometrics Ranking of Science sa STU umiestnila na 468. mieste z 500 hodnotených univerzít, čo je najlepší výsledok spomedzi slovenských vysokých škôl. Univerzita je nositeľom značky kvality ECTS Label.

 

Domovská strána: stuba.sk