Newport Group

Newport Group

Organizácia žiadateľa, Slovensko

Obchodná spoločnosť Newport group, a.s. (MSP) je v súčasnosti nositeľom viacerých akreditácii podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní s bohatými skúsenosťami s prácou s uchádzačmi o zamestnanie, ktorí sú osobitne zložitou cieľovou skupinou. Akreditácie spoločnosti Newport Group, a.s. sú postavené na vzoroch z nemecky hovoriacich krajín s výraznou zložkou praktickej výučby priamo vo výrobných závodoch partnerov, pričom dĺžkou trvania samotných technických kurzov zodpovedajú best practices z nemecky hovoriacich krajín.

Názov Akreditovaného Vzdelávacieho Programu Počet hodín (teória) Počet hodín (prax) Počet hodín celkom
Automatizácia systémov riadenia v strojárstve 135 75 210
CNC technológ 389 685 1074
Elektromechanik - slaboprúdová technika 130 270 400
Mechatronik 209 371 580
Mechatronik v automobilovom priemysle 200 390 590
Obrábač kovov 105 295 400
Obsluha CNC strojov 160 260 420
Operátor CNC strojov 152 268 420
Operátor CNC strojov - frézar 85 165 250

 

Newport Group, a.s. okrem samotného výkonu akreditovaného vzdelávania poskytuje aj konzultačné služby v oblasti zavádzania elementov duálneho vzdelávaná pre výrobné podniky, ako aj výkon projektového manažmentu pre desiatky stredných škôl realizujúce projekty týkajúce sa zavádzania inovatívnych metód vzdelávania. Tím Newport Group, a.s. v súčasnosti implementuje niekoľko desiatok projektov financovaných z európskych zdrojov a štátneho rozpočtu, a má teda dostatočné skúsenosti, personálne a materiálovo-technologické vybavenie potrebné k implementácii týchto typov projektov.

Tím Newport Group, a.s. tvoria mladí a dynamickí profesionáli, ktorí svojou odbornosťou poskytujú administratívne zázemie lektorov, ktorí realizujú kurzy na celom území Slovenskej republiky, podľa potrieb účastníkov kurzov a partnerských zamestnávateľov.

Naši vedúci odborníci sa zúčastňujú medzinárodných konferencií o duálnom vzdelávaní a pracovných skupín pre duálne vzdleávanie.

 

Domovská strána: newportgroup.sk