Slovak Business Agency

Slovak Business Agency

Partnerská organizácia, Slovensko

Slovak Business Agency (do 28. februára 2014 NARMSP) predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora.

Zakladajúci členovia: Ministerstvo hospodárstva SR, Združenie podnikateľov Slovenska, Slovenský živnostenský zväz

Vízia SBA

SBA chce byť prvou voľbou slovenských firiem pri vzniku a rozvoji ich podnikania.

Poslanie SBA

  • Komplexná pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act).
  • Komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
  • Posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín.

Ciele SBA

  • Zvýšiť mieru prežitia podnikov na trhu
  • Zvýšiť zamestnanosť v súkromnom sektore
  • Zvýšiť inovačnú výkonnosť slovenských podnikov
  • Stimulovať podnikateľského ducha
  • Zabrániť marginalizácii podnikov
  • Zvýšiť konkurencieschopnosť slovenského podnikateľského prostredia a slovenských podnikov

 

Domovská strána: sbagency.sk