Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG)

Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG)

Partnerská organizácia, Nemecko

V roku 1990 bola založená asociácia „Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft“ ako slobodná a nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá poskytuje vzdelávanie tak pre odborné profesie ako aj za účelom aktívneho začlenenia sa do spoločnosti. V súčasnosti je EBG so svojimi 36 vzdelávacími centrami v rámci Spolkovej republiky Nemecko a nadnárodnými aktivitami silnou a inovatívnou vzdelávacou inštitúciou. EBG je aktívna v mnohých vzdelávacích oblastiach. Viac ako 350 aktívnych vlastných lektorov, trénerov, expertov a manažérov a tiež tisícky externých spolupracovníkov pracujú na základe medzinárodných kvalitatívnych štandardov (DIN EN ISO 9001:2008) a tiež na základe modelu EBG.

Medzinárodné aktivity

Účasť na projektoch s medzinárodnou účasťou, členstvo v Európskej Asociácii pre Odborné Vzdelávanie (EVBB) a vlastnými spoločnosťami, tréningovými centrami a zastupiteľskými pobočkami v krajinách Európskej Únie, Slovenskej republike, Číne, Vietname a v Rusku tvoria základ našich medzinárodných aktivít.

Odborná orientácia

Jedinečné aktívne výučbové metódy, ktoré zvyšujú autonómnu prácu a vzdelávanie účastníkov, ako laboratórne a experimentálne výučbové metódy, práca s modelmi, projektovo- a problémovo- orientované individuálne a skupinové práce, zaujímavé projektové metódy, výučba orientovaná na odbornú prax, dizajnové a pracovné exkurzie a stáže sú ohnivkom v aktívne-orientovanom vzdelávaní a vzdelávacích metódach.

Blízko k priemyslu

Cieľom odborného vzdelávania je sprostredkovať lepšie možnosti zamestnania sa a trvalá udržateľnosť. To si vyžaduje úzku spoluprác so spoločnosťami a prispôsobovanie jednotlivých kvalifikácií ich požiadavkám. Okrem moderného know-how sa EBG sústredí aj na tradičné pracovné etické normy ako presnosť, spoľahlivosť, technologická disciplína, ale aj rozvoj rešpektu a lásky k práci, ktoré sú srdcom vzdelávania.

 

Domovská strána: ebg.de