Zmluva o poskytnutí grantu

Zmluva o poskytnutí grantu

Dátum uzatvorenia: 29.09.2015

Dátum zverejnenia: 07.10.2015

Dátum: účinnosti: 08.10.2015

 

Príloha: Sken zmluvy bez podpisov.