skip_to_navigation skip_to_main_content

O projekte

Projekt SAGA for VET je inovatívnym projektom, ktorý napomáha pri systematickej a programovej prestavbe slovenského vzdelávacieho prostredia využívajúc priame poznatky a osvedčené učebné programy z nemecky hovoriacich krajín - Nemecko a Rakúsko.